تولید محتوای پزشکی به زبان انگلیسی

تولید و نوشتن محتوای تخصصی پزشکی در تمام حوزه های پزشکی

 • تمام محتواها به صورت فوری انجام می شود.
 • تمام محتواها دارای ضمانت اورجینال بودن هستند.
 • محتواها توسط افراد آشنا به پزشکی تولید می شود.
 • محتواها دارای گرامر پیشرفته و حرفه ای هستند.
 • محتواها خوانا و به اصطلاح کاربر پسند و مناسب سئو هستند.
 • ترجمه محتوای انگلیسی هم انجام می شود.

تولید محتوای پزشکی به زبان انگلیسی

هزینه محتوای تولید شده پزشکی به زبان انگلیسی در 3 سطح انجام می شود

 • تولید محتوای سطح نقره ای
 • 99 هزار تومان
 • تعداد کلمه 1000 کلمهTooltip Text
 • گرامر پیشرفته
 • تحویل فوری
 • تولید محتوا سطح ویژه
 • 159 هزار تومان
 • تعداد کلمه 1000 کلمهTooltip Text
 • گرامر پیشرفته
 • تحویل فوری
 • تولید محتوا سطح طلایی
 • 199 هزار تومان
 • تعداد کلمه 1000 کلمهTooltip Text
 • گرامر پیشرفته
 • تحویل فوری

ترجمه محتوای انگلیسی از منابع معتبر

ترجمه محتواهای انگلیسی به فارسی در 2 سطح انجام می شود

 • ترجمه محتوای ساده
 • 49 هزار تومان
 • تعداد کلمه 1000 کلمهTooltip Text
 • گرامر پیشرفته
 • تحویل فوری
 • ترجمه محتوای تخصصی
 • 79 هزار تومان
 • تعداد کلمه 1000 کلمهTooltip Text
 • گرامر پیشرفته
 • تحویل فوری