معنی کلمه یعقوب پسر حلفا به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 15, 2019

معنی کلمه یعقوب پسر حلفا به انگلیسی می شود James son of Alphaeus

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *