معنی کلمه یازدهمین عصب مهره داران چهار پا به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 29, 2019

معنی کلمه یازدهمین عصب مهره داران چهار پا به انگلیسی می شود Accessory nerve

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *