معنی کلمه معلم / آموزگار به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 7, 2019

معنی کلمه معلم / آموزشگار به انگلیسی می شود Teacher / instructor

One Comment

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *