معنی کلمه مجنتا ( بین صورتی و بنفش ) چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 11, 2019

معنی کلمه مجنتا ( بین رنگ صورتی و بنفش ) می شود Magenta

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *