معنی کلمه متصدی انبار / انباردار به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 7, 2019

معنی کلمه متصدی انبار / انبار دار به انگلیسی می شود Stock clerk

One Comment

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *