معنی کلمه قطعه موسیقی آزاد با ضرب نشاط آور به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 27, 2019

معنی کلمه قطعه موسیقی آزاد به ضرب نشط آور به انگلیسی می شود Capriccio

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *