معنی کلمه عمود بر درازای کشتی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 15, 2019

معنی کلمه عمود بر درازای کشتی به انگلیسی می شود Abeam

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *