معنی کلمه سنگر / قلعه به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 14, 2019

معنی کلمه سنگر / قلعه به انگلیسی می شود Fortress

هم خانواده کلمه سنگر

قلعهدژ

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *