معنی کلمه ساختار درختی اختیاری به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 11, 2019

معنی کلمه ساختار درختی اختیاری به انگلیسی می شود Arbitrary tree structure

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *