معنی کلمه حساب های بدهکاران به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 2, 2019

معنی کلمه حساب های بدهکاران به انگلیسی می شود Accounts receivable

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *