معنی کلمه به صلیب کشیده شدن به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 15, 2019

معنی کلمه به صلیب کشیده شدن به انگلیسی می شود Crucifixion

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *