معنی کلمه با طناب از بلندی پایین آمدن به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 16, 2019

معنی کلمه با طناب از بلندی پایین آمدن به انگلیسی می شود Abseil

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *