صد کلمه به انگلیسی | Hundred Words in English

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 14, 2020

صد کلمه به انگلیسی | Hundred Words in English

صد کلمه به انگلیسی شامل میوه ها به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=4wFh1…

شغل ها به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=-bm1h…

حیوانات به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=0eWYI…

وسایل آشپزخانه به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=Q6XLs…

غذاها به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=fv7LL…

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *