صد کلمه به انگلیسی – بخش دوم | Hundred Words in English – Part 2

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 14, 2020

صد کلمه به انگلیسی – بخش دوم | Hundred Words in English – Part 2

صد کلمه به انگلیسی – بخش دوم | Hundred Words in English – Part 2

شامل رنگ ها به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=uo3tO…

ابزارها به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=WQjnv…

اشکال هندسی به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=XSi-v…

ورزش ها به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=JtQrc…

کلمات پرسشی به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=yxvLg…

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *