دویست کلمه به انگلیسی | Two hundred words in English

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 14, 2020

دویست کلمه به انگلیسی | Two hundred words in English

دویست کلمه به انگلیسی همراه با تصاویر و تلفظ

200 word in english with pictures and pronunciation star english

شامل

میوه ها به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=4wFh1…

شغل ها به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=-bm1h…

حیوانات به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=0eWYI…

وسایل آشپزخانه به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=Q6XLs…

غذاها به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=fv7LL…

رنگ ها به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=uo3tO…

ابزارها به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=WQjnv…

اشکال هندسی به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=XSi-v…

ورزش ها به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=JtQrc…

کلمات پرسشی به انگلیسی https://www.youtube.com/watch?v=yxvLg…

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *