اشکال هندسی به انگلیسی | Geometric shapes in English

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 14, 2020

اشکال هندسی به انگلیسی | Geometric shapes in English

اشکال هندسی به انگلیسی همراه با تصویر و تلفظ

Geometric shapes in English with pictures and pronunciation star english

دایره به انگلیسی

مخروط به انگلیسی

مکعب به انگلیسی

استوانه به انگلیسی

شش ضلعی به انگلیسی

بیضی به انگلیسی

پنج ضلعی به انگلیسی

هرم به انگلیسی

مستطیل به انگلیسی

کره به انگلیسی

مربع به انگلیسی

مثلث به انگلیسی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *