ابزارها به انگلیسی | Tools in English

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 14, 2020

ابزارها به انگلیسی | Tools in English

ابزارها به انگلیسی همره با تصاویر و تلفظ

Tools in English with pictures and pronunciation star english

ابزار به انگلیسی

جعبه ابزار به انگلیسی

چکش به انگلیسی

آچار پیچ گوشتی به انگلیسی

میخ به انگلیسی

پیچ به انگلیسی

آچار به انگلیسی

آچار فرانسه به انگلیسی

مهره به انگلیسی

انبردست به انگلیسی

اره به انگلیسی

تیغه به انگلیسی

گیره به انگلیسی

بیل به انگلیسی

دریل به انگلیسی

متر اندازه گیری به انگلیسی

تبر به انگلیسی

اره برقی به انگلیسی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *