آموزش زبان انگلیسی با kids_alpha

by اساتید زبان انگلیسی in ژوئن 22, 2020
آموزش زبان انگلیسی با kids_alpha
آموزش زبان انگلیسی با kids_alpha
 • آموزش زبان‌ انگلیسی به روش مادری از ۲ سالگی
 • برگزاری کارگاه های مادر و کودک از سن +1/5
 • کلاس های آموزش والدین برای داشتن کودکی خلاق در زبان
 • کلاس حضوری
 • ساعتی 80 تا 100
 • زمان هر جلسه یک ساعتهر جلسه یک ساعت
 • نحوه برگزاری ترمی
 • هر ترم ده جلسه
 • کلاس مجازی
 • ساعتی 60 تا 80
 • زمان هر جلسه یک ساعتهر جلسه یک ساعت
 • نحوه برگزاری ترمی
 • هر ترم ده جلسه

اگر سوالی دارید می توانید از kids alpha بپرسید

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *