تقویت مکالمه زبان انگلیسی متوسط

تقویت مکالمه زبان انگلیسی متوسط , Enhance Middle English Conversation

تقویت مکالمه زبان انگلیسی ماهی چاپی ( متوسط )

by تقویت مکالمه زبان انگلیسی, تقویت مکالمه زبان انگلیسی متوسط in می 6, 2019

تقویت مکالمه زبان انگلیسی ماهی چاپی! ( متوسط ) سطح: متوسط موضوع: ماهی چاپی! منبع: کمبریج به این مکالمه گوش کنید. سپس در صورت نیاز متن را مشاهده و جملات کلیدی این مکالمه مهم را به خاطر بسپارید. این کار به تقویت لیسنینگ و اسپیکینگ شما کمک زیادی خواهد کرد. این چیه، جان؟ What’s that, […]

تقویت مکالمه زبان انگلیسی به نظرم ( متوسط )

by تقویت مکالمه زبان انگلیسی, تقویت مکالمه زبان انگلیسی متوسط in می 6, 2019

تقویت مکالمه زبان انگلیسی به نظرم …! ( متوسط ) سطح: متوسط موضوع: به نظرم …! منبع: کمبریج به این مکالمه مهم که درباره نحوه‌ی نظر دادن و نظر خود را بیان کردن است به دقت گوش دهید. الگوهای کاربردی این گونه جملات مهم و پرکاربرد را به خاطر بسپارید و به کار ببرید. خوب، […]

تقویت مکالمه زبان انگلیسی هم اتاقی کم حرف ( متوسط )

by تقویت مکالمه زبان انگلیسی, تقویت مکالمه زبان انگلیسی متوسط in می 6, 2019

تقویت مکالمه زبان انگلیسی هم اتاقی کم حرف! ( متوسط ) سطح: متوسط موضوع: هم اتاقی کم حرف! منبع: کمبریج به این مکالمه مهم که درباره نحوه‌ی گفتن جملات فکر می‌کنم یا نمی‌کنم اینطور باشد گوش دهید. الگوهای کاربردی این گونه جملات را به خاطر بسپارید و به کار ببرید. هم اتاقی‌ات چطور آدمی هست؟ […]

تقویت مکالمه زبان انگلیسی دو گفتگوی کوتاه ( متوسط )

by تقویت مکالمه زبان انگلیسی, تقویت مکالمه زبان انگلیسی متوسط in می 6, 2019

تقویت مکالمه زبان انگلیسی دو گفتگوی کوتاه ( متوسط ) سطح: متوسط موضوع: دو گفتگوی کوتاه منبع: آکسفورد ابتدا به این دو مکالمه کوتاه کاربردی از آکسفورد گوش کنید. سپس در صورت نیاز متن را مشاهده و جملات کلیدی مکالمه را به خاطر بسپارید. این کار به تقویت لیسنینگ و اسپیکینگ شما کمک زیادی خواهد کرد. […]

تقویت مکالمه زبان انگلیسی ممنون که خبر دادی ( متوسط )

by تقویت مکالمه زبان انگلیسی, تقویت مکالمه زبان انگلیسی متوسط in می 6, 2019

تقویت مکالمه زبان انگلیسی ممنون که خبر دادی ( متوسط ) سطح: متوسط موضوع: ممنون که خبر دادی! منبع: کمبریج ابتدا به این مکالمه کاربردی کوتاه از کمبریج گوش کنید. سپس در صورت نیاز متن را مشاهده و جملات کلیدی مکالمه را به خاطر بسپارید. این کار به تقویت لیسنینگ و اسپیکینگ شما کمک زیادی خواهد […]

تقویت مکالمه زبان انگلیسی قوانین کلاس ( متوسط )

by تقویت مکالمه زبان انگلیسی, تقویت مکالمه زبان انگلیسی متوسط in می 5, 2019

تقویت مکالمه زبان انگلیسی قوانین کلاس ( متوسط ) سطح: متوسطموضوع: قوانین کلاس!منبع: کمبریج به فایل صوتی این مکالمه کاربردی از کمبریج گوش کنید. سپس در صورت نیاز متن را مشاهده و جملات کلیدی مکالمه را به خاطر بسپارید. این کار به تقویت لیسنینگ و اسپیکینگ شما کمک زیادی خواهد کرد. معذرت می‌خواهم. اشکالی نداره […]

تقویت مکالمه زبان انگلیسی تمیز کردن خانه ( متوسط )

by تقویت مکالمه زبان انگلیسی, تقویت مکالمه زبان انگلیسی متوسط in می 5, 2019

تقویت مکالمه زبان انگلیسی تمیز کردن خانه ( متوسط ) سطح: متوسطموضوع: تمیز کردن خانهمنبع: کمبریج به فایل صوتی این مکالمه از کمبریج گوش کنید. سپس در صورت نیاز متن را مشاهده و جملات کلیدی مکالمه را به خاطر بسپارید. این کار به تقویت لیسنینگ و اسپیکینگ شما کمک زیادی خواهد کرد. سلام، سالی. بعد […]

تقویت مکالمه زبان انگلیسی مصاحبه با یک خدمتکار ( متوسط )

by تقویت مکالمه زبان انگلیسی, تقویت مکالمه زبان انگلیسی متوسط in می 5, 2019

تقویت مکالمه زبان انگلیسی مصاحبه با یک خدمتکار ( متوسط ) سطح: متوسط موضوع: مصاحبه با یک خدمتکار منبع: آکسفورد به فایل صوتی این مکالمه واقعا کاربردی از آکسفورد گوش کنید. سپس در صورت نیاز متن را مشاهده و جملات کلیدی مکالمه را به خاطر بسپارید. این کار به تقویت لیسنینگ و اسپیکینگ شما کمک زیادی […]

تقویت مکالمه زبان انگلیسی آدمهای یک عکس ( متوسط )

by تقویت مکالمه زبان انگلیسی, تقویت مکالمه زبان انگلیسی متوسط in می 5, 2019

تقویت مکالمه زبان انگلیسی آدمهای یک عکس ( متوسط ) سطح: متوسط موضوع: آدمهای یک عکس منبع: آکسفورد   به فایل صوتی این مکالمه از آکسفورد گوش کنید. سپس در صورت نیاز متن را مشاهده و جملات کلیدی مکالمه را به خاطر بسپارید. این کار به تقویت لیسنینگ و اسپیکینگ شما کمک زیادی خواهد کرد. […]

تقویت مکالمه زبان انگلیسی جدا شدن از همسر ( متوسط )

by تقویت مکالمه زبان انگلیسی, تقویت مکالمه زبان انگلیسی متوسط in می 4, 2019

تقویت مکالمه زبان انگلیسی جدا شدن از همسر ( متوسط ) سطح: متوسط موضوع: جدا شدن از همسر منبع: آکسفورد به فایل صوتی این مکالمه از آکسفورد گوش کنید. سپس در صورت نیاز متن را مشاهده و جملات کلیدی مکالمه را به خاطر بسپارید. این کار به تقویت لیسنینگ و اسپیکینگ شما کمک زیادی خواهد […]