Blog – Right Sidebar

تقویت مکالمه زبان انگلیسی عجب قبض تلفنی ( پایه)

by می 6, 2019

تقویت مکالمه زبان انگلیسی عجب قبض تلفنی! ( پایه)
سطح: پایه
موضوع: عجب قبض تلفنی!
منبع: کمبریج

به این مکالمه و همچنین جملات کاربردی انتهای آن که برای بیان گوش دادن و ابراز تعجب است گوش دهید. و تکرار و تمرین کنید.

صبح قبض تلفن‌مان را چک کردم. I checked our phone bill this morning.
اوهوم Uh-huh.
معمولا ماهی 59 دلار است، ولی این ماه 590 دلاره. It’s usually $59 a month, but this month it’s $590.
واقعا؟ درست نیست! Really? That’s not right!
می‌دانم. پرداختش نکردم. به شرکت مخابرات زنگ زدم، و آنها آن را درست کردند. I know. I didn’t pay it. I called the phone company, and they fixed it.
اوه، خوب است. Oh, that’s good.
نشان دادن این که شما دارید گوش می‌دهید Showing that you’re listening
اوهوم (آهان) Uh-huh.
اوه؟ Oh
اوه، آره؟ Oh, yeah?
بیان تعجب کردن Expressing surprise
واقعا؟ Really
چی؟ What
داری شوخی می‌کنی! You’re kidding!

تقویت مکالمه زبان انگلیسی یک دقیقه وقت داری ( پایه)

by می 6, 2019

تقویت مکالمه زبان انگلیسی یک دقیقه وقت داری؟ ( پایه)
سطح: پایه
موضوع: یک دقیقه وقت داری؟
منبع: کمبریج

به این مکالمه که راجع به نحوه گفتن وقت صحبت کردن دارید یا ندارید است گوش کنید. و تکرار و تمرین کنید.

یک دقیقه وقت داری؟ Do you have a minute?
سلام؟ Hello?
سلام، اریک. مارک هستم. یک دقیقه وقت داری؟ Hi, Eric. It’s Mark. Do you have a minute?
ام، الان زمان خوبی نیست. دارم شام می‌خورم. می‌توانم بعدا باهات تماس بگیرم؟ Um, this isn’t a good time. I’m having dinner. Can I call you back?
اوه، حتما. بعدا با تو صحبت می‌کنم، اریک. Oh, sure. Talk to you later, Eric.
بسیار خوب. بعدا با تو صحبت می‌کنم. خداحافظ، مارک. OK. Talk to you later. Bye, Mark.
سلام؟ Hello
رنه؟ Renee?
بله Yes
استیو هستم. It’s Steve.
اوضاع چطوره؟ How’s it going?
بسیار خوب. الان زمان مناسبی برای حرف زدن است؟ OK. Is this a good time to talk?
نه، الان نمی‌توانم صحبت کنم. دارم درس می‌خوانم. می‌توانم بعدا خودم به تو زنگ بزنم؟ No, I can’t talk right now. I’m studying. Can I call you back?
حتما، مشکلی نیست. Sure, no problem.
ممنون، استیو. Thanks, Steve.

تقویت مکالمه زبان انگلیسی دو تئوری هواشناسی ( تافل و آیلتس )

by می 6, 2019

تقویت مکالمه زبان انگلیسی دو تئوری هواشناسی ( تافل و آیلتس )
سطح: تافل و آیلتس
موضوع: دو تئوری هواشناسی
منبع: لانگمن

به این مکالمه گوش دهید. سپس در صورت نیاز متن را مشاهده نمایید. این کار به تقویت لیسنینگ و اسپیکینگ شما کمک زیادی خواهد کرد.

به پروفسوری که یک بحث کلاسی را رهبری می‌کند گوش دهید. Listen as a professor leads a class discussion.
امروز، به جای درس دادن (یا سخنرانی)، قصد دارم که (کلاس را) با پرداخت به سوالات شروع کنم. همه‌ی شما می‌دانید که فردا امتحان است، خوب امروز دوست دارم راجع به هر چه آنچه برای شما مبهم است وقت بگذارم. بله، آن، سوالت چیست؟ Today, instead of lecturing, I’m going to start out by taking questions. You all know that the exam’s tomorrow, so today I’d like to spend time talking about whatever’s unclear to you. Yes, Anne, what’s your question?
یک سوال راجع به ردفیلد و اسپی دارم. متوجه‌ام که آنها هواشناس بودند. هواشناس‌های آمریکایی در قرن نوزدهم، و تئوری‌های مختلفی راجع به رفتار طوفان‌ها داشتند، ولی من …اِم، مطمئن نیستم که واقعا دو تئوری را فهمیده باشم. می‌توانید آنها را دوباره توضیح دهید؟ I’ve got a question about the theories of Redfield and Espy. I understand that they were meteorologists, American meteorologists in the nineteenth century, and that they had different theories about how storms behave, but I’m … um, not quite sure I really understand the two theories. Could you explain them again?
بسیار خوب. حقیقت دارد که ویلیام ردفیلد و جیمز اسپی دو هواشناس قرن نوزدهم بودند و آنها دو تئوری مختلفی از رفتار طوفان‌ها داشتند. اسپی استدلال می‌کرد که نیروی مرکزگرا روی طوفان‌ها تاثیر دارد. آن، تو فهمیدی که اگر نیروی مرکزگرا باشد بادها به چه جهتی حرکت می‌کنند؟ OK. It’s true that William Redfield and James Espy were two nineteenth-century meteorologists and they had different theories on the behavior of storms. Espy argued that centripetal force was at work in storms. Anne, do you understand what direction the winds would be moving if centripetal force were involved?
فکر می‌کنم (فهمیده باشم). نیروی مرکزگرا باعث می‌شود که بادها از همه جهات به سمت درون مرکز طوفان حرکت کنند. ولی واقعا این چنین چیزی نیست که در طول یک طوفان اتفاق می‌افتد، اینطوره؟ بادها به سمت درون مرکز یک طوفان حرکت نمی‌کنند. I think so. Centripetal force would cause winds to move inward from all directions toward the center of the storm. But that’s not what really happens during a storm, is it? Winds don’t move inward toward the center of the storm.

تقویت مکالمه زبان انگلیسی پیدا کردن یک نفر ( پایه)

by می 6, 2019

تقویت مکالمه زبان انگلیسی پیدا کردن یک نفر ( پایه)
سطح: پایه
موضوع: پیدا کردن یک نفر
منبع: کمبریج

به این مکالمه کوتاه که برای تقویت حال استمراری است گوش کنید. و تکرار و تمرین کنید. برای ادامه مکالمات پیرامون مبحث حال استمراری شامل لغات و گرامر می‌توانید به نرم‌افزار ما رجوع کنید.

سلام، کلودیو. امی هستم. من زیر اسکوربورد (تابلوی امتیاز) ایستاده‌ام. تو کجایی؟ Hi, Claudio. It’s Amy. I’m standing under the scoreboard. Where are you?
من جلوی آن ساعت بزرگ نشسته‌ام. می‌بینی من را؟ I’m sitting in front of the big clock. Do you see me?
نه، نمی‌بینم. No, I don’t.
خوب، من یک پیراهن قرمز پوشیده‌ام. Well, I’m wearing a red shirt.
ولی، کلودیو، همه پیراهن قرمز پوشیده‌اند. But, Claudio, everyone is wearing a red shirt!

تقویت مکالمه زبان انگلیسی آدرس دهی و جهت دهی ( پایه)

by می 6, 2019

تقویت مکالمه زبان انگلیسی آدرس دهی و جهت دهی ( پایه)
سطح: پایه
موضوع: آدرس دهی و جهت دهی
منبع: کمبریج

ه این مکالمه که درباره‌ی نحوه‌ی بیان آدرس دهی است گوش کنید. و تکرار و تمرین کنید. برای ادامه مکالمات می‌توانید به نرم‌افزار ما رجوع کنید.

 

اطلاعات شهر City Information
مي‌توانم كمكتان كنم، خانم؟ Can I help you, ma’am?
آه، بله، ممنونم. سينما نزديك اينجا هست؟ Uh, yes, thank you. Is there a movie theater near here?
يك سينما؟ قطعا. يكي در خيابان اول وجود دارد. اسم آن تئاتر هاليوود است. A movie theater? Sure. There’s one on First Street. It’s called Hollywood Theater.
بسيار خوب، ممنونم. و كافي شاپ هست؟ OK, thanks. And is there a coffee shop?
بله. ببين يكي آن طرف خيابان است. Yes. See, there’s one across the street.
اوه، دارم مي‌بينمش. خيلي ممنونم. Oh, I see it. Thank you very much.
خواهش مي‌كنم. روز خوبي داشته باشي. You’re welcome. Have a nice day.

تقویت مکالمه زبان انگلیسی گردشگری ( پایه)

by می 6, 2019

تقویت مکالمه زبان انگلیسی گردشگری ( پایه)
سطح: پایه
موضوع: گردشگری
منبع: کمبریج

به این مکالمه کاربردی کمبریج گوش کنید و تکرار و تمرین کنید. این مکالمه به تقویت گفتاری شما کمک میکند

 
 

(مرکز) اطلاعات گردشگری Tourist information
سلام. می‌توانم کمکتان کنم؟ Hello. Can I help you?
بله. نزدیک اینجا موزه هست؟ Yes. Is there a museum near here?
بگذار ببینم … بله. یک موزه روبروی پارک هست. Let’s see. . . . Yes. There’s a museum across from the park.
و در این شهر آکواریوم هست؟ And is there an aquarium in this city?
بله، هست. نزدیک موزه است. یک آکواریوم خیلی خوب و جالب است. Yes, there is. It’s near the museum. It’s a very nice aquarium.
عالیه. یک سوال دیگه دارم. هیچ شهر بازی هست؟ Great. I have one more question. Are there any amusement parks?
هیچ شهر بازی‌ای نیست، و یک پارک آبی جالب هست. There aren’t any amusement parks, but there’s a nice water park.

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin porttitor nisl nec ex consectetur, quis ornare sem molestie.