کلمات پرسشی به انگلیسی | Question words in English

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 14, 2020

کلمات پرسشی به انگلیسی | Question words in English

کلمات پرسشی به انگلیسی همراه با تصاویر و تلفظ

question words in english with pictures and pronunciation star english

چه چیزی به انگلیسی

چرا به انگلیسی

کجا به انگلیسی

چه وقت به انگلیسی

چه کسی – چه کسانی به انگلیسی

مال چه کسی به انگلیسی

کدام به انگلیسی

چه زمانی به انگلیسی

چه رنگی به انگلیسی

چه درجه ای – چه پایه ای به انگلیسی

چطور به انگلیسی

چه مقدار به انگلیسی

چه تعداد به انگلیسی

چند سال به انگلیسی

چه کسی به انگلیسی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *