معنی کلمه گورزایی/اکوندروپلازی (پزشکی) به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه گورزایی/اکوندروپلازی (بیماری مادرزادی استخوان که باعث ناهنجاری و کم رشدی استخوان می شود) به انگلیسی می شود Achondroplasia

Leave a Reply