معنی کلمه چهارمین حفره شکم حیوانات نشخوار کننده به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 15, 2019

معنی کلمه چهارمین حفره شکم حیوانات نشخوار کننده به انگلیسی می شود Abomasum

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *