معنی کلمه پیک / نامه بر به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 7, 2019

معنی کلمه پیک / نامه بر به انگلیسی می شود Messenger / courier

One Comment

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *