معنی کلمه پیاده سازی های جنگ به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 14, 2019

معنی کلمه پیاده سازی های جنگ به انگلیسی می شود Implements of war

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *