معنی کلمه مسئول جمع آوری زباله به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 7, 2019

معنی کلمه مسئول جمع آوری زباله به انگلیسی می شود Trash collector / sanitation worker

One Comment

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *