معنی کلمه محل اتصال پای حشرات به بدن به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 4, 2019

معنی کلمه محل اتصال پای حشرات به بدن به انگلیسی می شود Acetabulum

Leave a Reply