معنی کلمه عصب حرکتی خارج چشم به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 15, 2019

معنی کلمه عصب حرکتی خارج چشم به انگلیسی می شود Abducens nerve

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *