معنی کلمه شیرین کننده مصنوعی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 4, 2019

معنی کلمه شیرین کننده مصنوعی به انگلیسی می شود Acesulfame

Leave a Reply