معنی کلمه ساختمان دور افتاده و دور از ساختمان اصلی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 15, 2019

معنی کلمه ساختمان دور افتاده و دور از ساختمان اصلی به انگلیسی می شود outbuilding

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *