معنی کلمه راک اسیدی (نوعی موسیقی) به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 7, 2019

معنی کلمه راک اسیدی (نوعی موسیقی) به انگلیسی می شود Acid rock

Leave a Reply