معنی کلمه دژ / قلعه به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 13, 2019

معنی کلمه دژ / قلعه به انگلیسی می شود Chateau

هم خانواده کلمه دژ

سنگرقطعه

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *