معنی کلمه دندان درد به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 3, 2019

معنی کلمه دندان درد به انگلیسی می شود toothache

Leave a Reply