معنی کلمه خط استوایی مغناطیسی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 7, 2019

معنی کلمه خط استوایی مغناطیسی به انگلیسی می شود Aclinic line

Leave a Reply