معنی کلمه بیرون بر به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 2, 2019

معنی کلمه بیرون بر به انگلیسی می شود Take away

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *