معنی کلمه بوی بسیار ناخوشایند به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 11, 2019

معنی کلمه بوی بسیار ناخوشایند به انگلیسی می شود Acrid

Leave a Reply