معنی کلمه بذر برهنه (گیاه شناسی) به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 5, 2019

معنی کلمه بذر برهنه (گیاه شناسی) به انگلیسی می شود Achene

Leave a Reply