معنی کلمه ایجاد موجودی زنده از مواد بی جان به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 15, 2019

معنی کلمه ایجاد موجودی زنده از مواد بی جان به انگلیسی می شود Abiogenesis

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *