معنی کلمه اکسپرسیونیسم انتزاعی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 16, 2019

معنی کلمه اکسپرسیونیسم انتزاعی به انگلیسی می شود Abstract expressionism

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *