معنی کلمه استیل کولین استراز به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 5, 2019

معنی کلمه استیل کولین استراز به انگلیسی می شود Acetylcholinesterase

Leave a Reply