معنی کلمه استیل سالیسیلیک اسید (شیمی) به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 5, 2019

معنی کلمه استیل سالیسیلیک اسید (شیمی) به انگلیسی می شود Acetylsalicylic acid

Leave a Reply