معنی کلمه استانیلید (ماده آلی و بلورین) به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 4, 2019

معنی کلمه استانیلید (ماده آلی و بلورین) به انگلیسی می شود Acetanilide

Leave a Reply