معنی کلمه استامید (بلورهای بی رنگ و قابل حل) به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 4, 2019

معنی کلمه استامید (بلورهای بی رنگ و قابل حل) به انگلیسی می شود Acetamide

Leave a Reply