معنی کلمه آکمیست (مرتبط به شعر روسی) به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 7, 2019

معنی کلمه آکمیست (مرتبط به شعر روسی) به انگلیسی می شود Acmeist

Leave a Reply