معنی کلمه آچاکاتورا (کلمه تخصصی موسیقی) به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 29, 2019

معنی کلمه آچاکاتورا (کلمه تخصصی موسیقی) به انگلیسی می شود Acciaccatura

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *