معنی کلمه آواز دسته جمعی کلیسایی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in سپتامبر 27, 2019

معنی کلمه آواز دسته جمعی کلیسایی به انگلیسی می شود A cappella

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *