آموزش زبان انگلیسی با kids_alpha

by اساتید زبان انگلیسی in ژوئن 22, 2020
آموزش زبان انگلیسی با kids_alpha
آموزش زبان انگلیسی با kids_alpha
 • آموزش زبان‌ انگلیسی به روش مادری از ۲ سالگی
 • برگزاری کارگاه های مادر و کودک از سن +1/5
 • کلاس های آموزش والدین برای داشتن کودکی خلاق در زبان
 • کلاس حضوری
 • ساعتی 80 تا 100
 • زمان هر جلسه یک ساعتهر جلسه یک ساعت
 • نحوه برگزاری ترمی
 • هر ترم ده جلسه
 • کلاس مجازی
 • ساعتی 60 تا 80
 • زمان هر جلسه یک ساعتهر جلسه یک ساعت
 • نحوه برگزاری ترمی
 • هر ترم ده جلسه

اگر سوالی دارید می توانید از kids alpha بپرسید

شما هم آگهی خود را در سایت اضافه کنید
آگهی خود را در سایت اختصاصی زبان ثبت کنید

بهتر است در سایت تخصصی کسب و کار خود را معرفی کنید.

یک ساله + معرفی کامل فقط 15 هزار تومان

Leave a Reply